ปฐมบทผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “เลือดจระเข้แคปซูล”

ปฐมบทผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร "เลือดจระเข้แคปซูล" ผลผลิตงานวิจัยของ รศ. ดร. วิน เชยชมศรี และคณะ ม. เกษตรศาสตร์... ปฏิวัติอุตสาหกรรมจระเข้ สู่อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ
มีวิจัย&พัฒนาไม่หยุดยั้ง ยั่งยืนด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากล ISO, GMP & HACCP เพื่อสุขภาพและภูมิคุ้มกันที่ดีของผู้บริโภคฯ ♡♡